Informacje ogólne

Działalność szkoleniowa w Klubie Płetwonurków LITORAL trwa nieprzerwanie od blisko 60 lat. Wysoki poziom szkolenia sprawił, iż wiedzę dotyczącą nurkowania zdobywali u nas między innymi przedstawiciele Straży Pożarnej, Wojska i Policji oraz setki płetwonurków cywilnych.

Bardzo cieszy nas fakt, iż osoby, które zdobyły dzięki nam uprawnienia płetwonurka stają się aktywnie działającymi członkami Klubu, spotykającymi się z nami w czasie cyklicznie organizowanych spotkań, wspólnych nurkowań i wyjazdów.

Uczestnicy organizowanych przez nas szkoleń podkreślają ich wysoki profesjonalizm. Jako klub działający w strukturach Ligi Obrony Kraju przykładamy wielką wagę do jakości organizowanych szkoleń. Naszym zadaniem jest takie przygotowanie płetwonurków, aby mogli bezpiecznie nurkować w każdych warunkach, ciesząc się pięknem podwodnego świata.

Wymagania zdrowotne i sprzętowe

Nurkowanie rekreacyjne jest sportem, który wbrew częstokroć słyszanym opiniom, nie jest sportem ekstremalnym. Od kandydatów na płetwonurka oczekuje się jedynie dobrego stanu zdrowia i podstawowej umiejętności pływania.

Klub Płetwonurków LITORAL zapewnia profesjonalny i nowoczesny sprzęt nurkowy, taki jak skafandry nurkowe, automaty oddechowe, kamizelki wypornościowe oraz butle. Osoby rozpoczynające kurs dysponować powinny jedynie własnym ABC nurkowym – tj. płetwami, maską i rurką. W trakcie pierwszych zajęć doradzimy jaki sprzęt i gdzie warto kupić.

Po zakończeniu kursu i otrzymaniu uprawnień nurkowych wszyscy nasi kursanci w dalszym ciągu korzystać mogą z klubowego sprzętu nurkowego.

Organizacja kursów Kurs płetwonurkowania składa się z następujących części: 

1) wykłady teoretyczne
2) zajęcia basenowe kondycyjne
3) zajęcia basenowe w pełnym sprzęcie nurkowym
4) nurkowania w wodach otwartych

Zajęcia teoretyczne i basenowe organizowane są przez cały rok. Dokończenie kursu, tj. nurkowanie w wodach otwartych odbywa się w okresie letnim.

Kursy prowadzone są w małych grupach (max. 4 osoby) co zapewnia wysoki poziom szkolenia i bardzo dobry kontakt kursantów z instruktorem.Kursy


Kursy nurkowania

Płetwonurek LOK/CMAS* (P1)

Płetwonurek LOK/CMAS** (P2)

Płetwonurek LOK/CMAS*** (P3)