ZAKRES SZKOLENIA:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające prawidłowe użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie na małych głębokościach z pełnoletnim płetwonurkiem o takich samych kwalifikacjach.


NABYWANE UPRAWNIENIA:

Płetwonurek LOK/CMAS* (P1) ma prawo:

 • nurkować do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),
 • nurkować samodzielnie do głębokości 10 m z bojką asekuracyjną pod nadzorem pełnoletniej osoby z kwalifikacjami płetwonurka.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

 • międzynarodowy certyfikat LOK/CMAS* (P1)
 • prezent niespodziankę od Klubu Płetwonurków LITORAL
 • roczne bezpłatne członkostwo w Klubie Płetwonurków LITORAL


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

 • Ukończone 14 lat
 • Podstawowa umiejętność pływania
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"


WARIANTY SZKOLENIA

 1. Kurs stacjonarny - 5 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych
 2. Kurs weekendowy - 3 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych
 3. Kurs na pływalni i wodach otwartych - 4 godz. basenowe i 3 dni szkolenia na wodach otwartych


PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne

1T1 - Zajęcia organizacyjne
1T2 - Sprzęt podstawowy - wprowadzenie, używanie, konserwacja
1T3 - Podstawy techniki i bezpieczeństwa nurkowania
1T4 - Podstawy fizyki nurkowania
1T5 - Podstawy fizjologii nurkowania, choroby i urazy nurkowe
1T6 - Bezpieczne nurkowanie
1T7 - Sprzęt powietrzny
1T8 - Ratownictwo nurkowe
1T9 - Planowanie nurkowania
1T10 - Ekologia i środowisko wodne
1TE - Egzamin

Łącznie - 12 godzin szkolenia teoretycznego

Zajęcia praktyczne

1P1 - Ćwiczenia w sprzęcie podstawowym
1P2-1P5 - Zajęcia ze sprzętem powietrznym w basenie lub wodach basenopodobnych do głębokości 5m - 4 nurkowania
1P6-1P10 - Wykonanie 5 nurkowań w przedziale głębokości 5-20m, w tym minimum 1 na głębokość 18-20m

Łącznie - 12 godzin szkolenia praktycznego


SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE:

Osoby, które ukończyły kurs Płetwonurka LOK/CMAS* (P1) zachęcamy do dalszego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania kolejnych stopni wyszkolenia.

Prowadzimy następujące kursy specjalistyczne:

a) specjalizacje obowiązkowe do szkolenia na stopień Płetwonurka LOK/CMAS** (P2):

• Nawigacja Podwodna (NP)

• Nurkowanie Nocne (NN)

b) specjalizacje fakultatywne dostępne na poziomie wyszkolenia P1:

• Płetwonurek Nitroksowy (BN1)

• Nurkowanie w Skafandrach Suchych


Ukończenie kursów NP oraz NN oraz jednego z kursów fakultatywnych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do szkolenia na stopień Płetwonurka LOK/CMAS** (P2).