ZAKRES SZKOLENIA:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych.

Płetwonurek Nitroksowy ma prawo nurkować z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych.

Płetwonurek Nitroksowy (BNx) to jeden z kursów fakultatywnych, którego ukończenie wraz z ukończeniem kursów obligatoryjnych Nawigacja Podwodna (NP.) i Nurkowanie Nocne (NN) umożliwia przystąpienie do szkolenia na stopień Płetwonurka LOK/CMAS** (P2).

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

  • Ukończone 16 lat
  • Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka LOK/CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
  • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA

  1. Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne
1T1 - Patofizjologia nurkowania z mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu
1T2 - Wpływ azotu na organizm człowieka
1T3 - Technika nurkowań z mieszaninami zawierającymi do 40% tlenu
1T4 - Sprzęt i zasady bezpieczeństwa
1TE - Sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej
Łącznie - 4 godziny szkolenia teoretycznego
Zajęcia praktyczne
1P1 - Nurkowanie I
1P2 - Nurkowanie II
Łącznie - 2 godziny szkolenia praktycznego

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat CMAS Płetwonurka Nitroksowego