ZAKRES SZKOLENIA:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne posługiwania się kompasem.

Ukończenie kursów Nawigacja Podwodna (NP.) i Nurkowanie Nocne (NN) oraz jednego z kursów fakultatywnych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do szkolenia na stopień Płetwonurka LOK/CMAS** (P2).

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

  • Ukończone 14 lat
  • Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
  • Minimalna ilość nurkowań przed przystąpieniem do kursu - 9
  • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA

  1. Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne
NPT1 - Spotkanie organizacyjne
NPT2 - Sprzęt nurkowy używany w nawigacji podwodnej
NPT3 - Techniki nawigacji podwodnej
NPT4 - Sytuacje awaryjne
Łącznie - 4 godziny szkolenia teoretycznego
Zajęcia praktyczne
NPP1 - Ćwiczenia na lądzie i w wodzie do 5m
NPP2 - Nurkowanie z wykorzystaniem kompasu
NPP3 - Nurkowanie z wykorzystaniem nawigacji terrastycznej
Łącznie - 4 godziny szkolenia praktycznego

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat KP LOK/CMAS