ZAKRES SZKOLENIA:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne wykonywanie nurkowań nocnych.

Ukończenie kursów Nawigacja Podwodna (NP.) i Nurkowanie Nocne (NN) oraz jednego z kursów fakultatywnych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do szkolenia na stopień Płetwonurka LOK/CMAS** (P2).

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

  • Ukończone 14 lat
  • Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
  • Minimalna ilośc nurkowań przed przystąpieniem do kursu - 9
  • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA

  1. Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne
NNT1 - Spotkanie organizacyjne
NNT2 - Sprzęt nurkowy używany w nurkowaniu nocnym
NNT3 - Planowanie nurkowań nocnych
NNT4 - Sytuacje awaryjne
Łącznie - 4 godziny szkolenia teoretycznego
Zajęcia praktyczne
NNP1 - Nurkowanie 1 - zapoznawcze
NNP2 - Nurkowanie 2 - z brzegu
NNP3 - Nurkowanie 3 - po linie opustowej
Łącznie - 4 godziny szkolenia praktycznego

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat KP LOK/CMAS