ZAKRES SZKOLENIA:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w skafandrach suchych.

Nurkowanie w Skafandrach Suchych (SS) to jeden z kursów fakultatywnych, którego ukończenie wraz z ukończeniem kursów obligatoryjnych Nawigacja Podwodna (NP.) i Nurkowanie Nocne (NN) umożliwia przystąpienie do szkolenia na stopień Płetwonurka LOK/CMAS** (P2).

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

  • Ukończone 14 lat
  • Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
  • Minimalna ilośc nurkowań przed przystąpieniem do kursu - 9
  • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA

  1. Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne
SST1 - Spotkanie organizacyjne
SST2 - Skafandry suche - budowa
SST3 - Technika nurkowań w suchym skafandrze
SST4 - Sytuacje awaryjne
Łącznie - 4 godziny szkolenia teoretycznego
Zajęcia praktyczne
SSP1 - Zajęcia na powierzchni, wyważenie się i kontrola pływalności
SSP2 - Ćwiczenia z techniki nurkowania w suchych skafandrach
SSP3 - Ćwiczenia sytuacji awaryjnej(wynoszenie nogami do góry)
Łącznie - 4 godziny szkolenia praktycznego

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat KP LOK/CMAS