ZAKRES SZKOLENIA :

Uczestnik kursu zdobywa podstawowe umiejętności do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych do głębokości 10m, pod opieką instruktora nurkowania.


NABYWANE UPRAWNIENIA:

Płetwonurek Młodzieżowy Stopień Złoty LOK/CAS (PMZ) może nurkować w wodach otwartych do głębokości 10m, pod opieką instruktora nurkowania.
Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat Płetwonurka Młodzieżowego Stopień Złoty KP LOK/CMAS (PMZ)


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

Wiek - minimum 12 lat
Posiadanie certyfikatu Płetwonurka Młodzieżowego Poziom Srebrny
Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"


WARIANTY SZKOLENIA

Kurs odbywa się na wodach otwartych do 10m
Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 1 kursant


PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne

PMZT1 - Spotkanie organizacyjne
PMZT2 - Bezpieczeństwo nurkowania w grupie- rozumiem i przestrzegam zaleceń mojego instruktora
PMZT3 - Pływalność - co to jest i jak jej używam w nurkowaniu?
PMZT4 - Urazy ciśnieniowe - co to jest i jak im zapobiegać?
- uraz ciśnieniowy płuc
- uraz ciśnieniowy twarzy
-uraz ciśnieniowy ucha
PMZT5 - Siedliska i kryjówki zwierząt. Ich zachowania w pobliżu kryjówek.

Łącznie - 3 godziny szkolenia teoretycznego

Zajęcia praktyczne


PMZP1 - Zajęcia powierzchniowe w sprzęcie ABC
PMZP2 - Nurkowanie zapoznawcze -max 3 m
PMZP3 - Nurkowania do głębokości 10 m max 1 na dzień realizujące określone cele i zadania

Łącznie - 4 godziny szkolenia praktycznego