ZAKRES SZKOLENIA:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.


NABYWANE UPRAWNIENIA:

Płetwonurek LOK/CMAS*** (P3) ma prawo:

nurkować do głębokości 40 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji).

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
międzynarodowy certyfikat LOK/CMAS*** (P3)


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

  • Ukończone 18 lat
  • Posiadanie stopnia Płetwonurka KP LOK CMAS** (P2) lub równorzędnego z innych organizacji
  • Posiadanie ważnych uprawnień Ratownika Tlenowego OFA DAN
  • Posiadanie łącznie sześciu specjalizacji w tym obowiązkowo NN, NP, PW KP LOK CMAS
  • Wykonanie min. 50 nurkowań po ukończeniu kursu P2 w tym min. 20 w zakresie 30 m (nie wliczając nurkowań wykonanych na kursach specjalizacyjnych)
  • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA

Kurs stacjonarny - 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych


PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne:

3T0 - Spotkanie organizacyjne
3T1 - Kierowanie grupą
3T2 - Sprzęt nurkowy
3T3 - Zagrożenia i choroby w nurkowaniu
3T4 - Zarządzanie sytuacjami awaryjnymi podczas nurkowania
3T5 - Fizyka nurkowania - powtórzenie
3T6 - Nurkowanie w różnych warunkach środowiskowych
3T7 - Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
3T8 - Obsługa sprężarki
3T9 - Operowanie małą jednostką pływającą
3TE - Egzamin

Łącznie - 7 godzin szkolenia teoretycznego


Zajęcia praktyczne :

3P1 - Sprawdzian kondycyjny
3P2 - Sprawdzian indywidualnych technik użytkowych
3P3 - Ratownictwo
3P4 - Nawigacja podwodna - sprawdzian
3P5 - Prowadzenie grupy płetwonurków pod wodą
3P6 - Nurkowanie nocne - prowadzenie grupy płetwonurków, organizacja
3P7 - Prowadzenie grupy symulacją sytuacji awaryjnej
3P8 - Zanurzenie bez płetw, wyjście bez maski
3P9 - Poszukiwanie podwodne
3P10 - Prowadzenie grupy płetwonurków pod wodą
3P11 - Wynurzenie w parze na 1 automacie oddechowym
3P12 - Wydobycie nieprzytomnego płetwonurka przy pomocy kamizelki wypornościowej ratowanego
3P13 - Wydobycie nieprzytomnego płetwonurka tylko przy pomocy kamizelki wypornościowej ratownika
3P14 - Symulacja awaryjnego wynurzenia po utracie powietrza
3P15 - Nurkowanie głębokie
3P16 - Zasady prowadzenia małej jednostki pływającej
3P17 - Obsługa sprężarki

Łącznie - 8 godzin szkolenia praktycznego