Wojciech Chomoniuk - "Tabele dekompresyjne"

W tej probleatyka dekompresji jest omówiona od strony praktycznej, tzn. przedstawione są zasady posługiwania się tabelami dekopresyjnymi. W zasadzie pominięto edyczne aspekty tego zagadnienia, który z powodzenie może stanowić temat osobnego opracowania. Autor uważa, że najlepiej uczyć się na przykładach dlatego też w niniejszej książce zawarł ich możliwie dużo. Każdy przykład ilustruje typową zasadę lub sytuację. Ułatwia to lepsze zrozuienie, szybsze opanowanie materiału oraz sprawdzenie poprawności własnych obliczeń. Przyłady są dość szeroko omówione, tak aby książka mogła służyć również osobą początkującym.