Edward Śledź - "Miedziowiec"


Jedną z najciekawszych kolekcji CMM(Centralne Muzeum Morskie) w Gdańsku stanowią szczątki średniowiecznego statku, zwłaszcza różnorodne partie jego ładunku, podniesione w 1975 roku z dna Zatoki Gdańskiej. Bogaty zestaw wchodzących w skład tego ładunku towarów oraz znakomity stan, w jakim się zachowały po przeszło pięćsetletnim przebywaniu na dnie morskim, pozwalają zaliczyć je do najciekawszych odkryć w tej grupie znalezisk, w skali europejskiej. Pierwszymi charakterystycznymi obiektami znalezionymi na podwodnym stanowisku były plastry miedzi, stąd do anonimowego wraku przylgnęło miano „Miedziowca"