Witajcie,

Przesyłamy informację o składkach klubowych na 2016 r.

Informacja

dotycząca składki na 2016 r.

Rozpoczęliśmy przyjmowanie składek członkowskich za 2016 r. Jak wiecie, ze składek tych finansowana jest konserwacja sprzętu i sprężarek oraz pokrywane są bieżące koszty energii elektrycznej.

W 2016 r. decyzją Rady Krajowej LOK wysokość składki miesięcznej wynosi 20 zł. W związku z tym składka roczna wynosi 240 zł. Istnieje możliwość płatności w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub jednorazowo z góry za cały rok.

Zachęcamy do szybkiego opłacenia składki dzięki czemu możliwe będzie dalsze funkcjonowanie Klubu, utrzymanie lokalu, sprawnej bazy sprzętowej oraz bardzo atrakcyjnych cen korzystania ze sprężarek i sprzętu. Wpłaty w pierwszej kolejności przeznaczone zostaną na serwis sprężarek i automatów.

Do płatności składki zachęcamy nie tylko osoby regularnie nurkujące i przebywające w Krakowie ale również wszystkich, którzy czują się związani z Litoralem i chcieliby wesprzeć naszą działalność.

Zasady

płatności składki:

  1. Składka płacona jest w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub jednorazowo.
  2. Składki za I półrocze należy opłacić nie później niż do 30.06.2016 r.
  3. Klubowe ceny wypożyczeń obowiązują dla osób, które w momencie wypożyczania sprzętu posiadają uregulowane płatności składek.

Składkę

opłacić można:

  1. W trakcie dyżuru klubowego, w poniedziałki w godzinach 18.30-20.00
  2. Przed zajęciami basenowymi, w środy, basen UEK, godz. 20.30
  3. W przypadku braku możliwości zapłaty w sposób, o którym mowa powyżej - przelewem na konto, z którego pieniądze przekazane zostaną do kasy klubowej:
    33 1940 1076 4995 4922 0000 0000
    W opisie przelewu bardzo prosimy o opisanie jakiego okresu składka dotyczy.

W razie pytań prosimy o kontakt: klub@litoral.pl

Z pozdrowieniami
Zarząd KP Litoral