Składka Klubowa na 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy przyjmowanie składek członkowskich za rok 2015. Przypominamy, że ze składek finansowana jest działalność statutowa Klubu. Składki w dużej części przeznaczane są na utrzymanie i remont posiadanej przez nas bazy sprzętowej, co umożliwia bezpieczne nurkowania oraz utrzymanie charakteru Klubu, działającego jako organizacja nie komercyjna skupiająca grono pasjonatów, choć nie zawsze praktyków nurkowania.
Do płatności składki zachęcamy nie tylko osoby regularnie nurkujące i przebywające w Krakowie ale wszystkich, którzy czują się związani z Litoralem, bądź czuli się związani w przeszłości i ponownie chcieliby zasilić szeregi członków Klubu.

Wysokość składki na 2015 r.:

 1. członkowie Klubu - 200 zł
 2. członkowie Klubu o charakterze członka wspierającego - 75 zł,
 3. instruktorzy posiadający aktualne uprawnienia - 50 zł,
 4. wpisowe - 50 zł,
Składka dla członków wspierających, którzy z różnych przyczyn, nie będą regularnie uczestniczyć w działalności Klubu oraz nurkowaniach. Członkowie Klubu o charakterze członka wspierającego są członkami Klubu Płetwonurków Litoral z dwoma zastrzeżeniami:
 1. W ramach składki możliwe jest trzykrotne wypożyczenie sprzętu po stawkach jak dla członków Klubu opłacających pełną składkę, kolejne wypożyczenia odbywają się po cenach „komercyjnych", 
 2. Zgodnie ze Statutem LOK członek wspierający ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu, jednakże bez prawa głosowania (kolejne Walne Zebranie wyborcze odbędzie się w 2016 r.).

Zasady płatności składki:

 1. Składka płacona jest w jednej lub dwóch ratach do 31.05.2015 r. 
 2. Ze składki członkowskiej zwolnione są osoby, które ukończyły w Klubie w danym roku kurs płetwonurkowania na stopień podstawowy - osoby te opłacają jedynie wpisowe,
 3. Wpisowe obowiązuje również osoby które opłacają składkę po terminie o którym mowa w pkt 1),
 4. Po opłaceniu składki Klubowicz otrzyma w książeczce płetwonurka potwierdzenie przynależności klubowej na dany rok,
 5. Klubowe ceny wypożyczeń sprzętu obowiązują dla osób, które w momencie wypożyczenia posiadają opłaconą składkę na dany rok.

Wpłaty składek:
Składkę oraz wpisowe opłacić można:

 1. W trakcie dyżuru klubowego, w poniedziałki w godzinach 18.30-20.00 
 2. Przed zajęciami basenowymi, środy, basen UE, godz. 20.30 
 3. W przypadku braku możliwości zapłaty w sposób, o którym mowa powyżej - przelewem na konto, z którego pieniądze przekazane zostaną do kasy klubowej
  33 1940 1076 4995 4922 0000 0000
  W opisie przelewu bardzo prosimy o opisanie jakiego rodzaju składka jest płacona.

Dopuszczamy miesięczne płatności składek. W tej sprawie prosimy o kontakt z Zarządem Klubu.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: klub@litoral.pl