ZAKRES SZKOLENIA :

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne podczas poszukiwania i wydobywania małych przedmiotów.


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

Ukończone 14 lat
Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
Minimalna ilośc nurkowań przed przystąpieniem do kursu - 20
Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"


WARIANTY SZKOLENIA

Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych


PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne

PWT1 - Spotkanie organizacyjne
PWT2 - Sposoby poszukiwania i nawigacji podwodnej
PWT3 - Sposoby wydobywania przy pomocy jednostki pływającej, metody poszukiwania pod wodą, podstawy posługiwania się kołowrotkiem
PWT4 - Omówienie nurkowania z jednostki pływającej i zapoznanie ze sprzętem używanym na łodziach do lokalizacji i pozycjonowania, sytuacje awaryjne

Łącznie - 4 godziny szkolenia teoretycznego

Zajęcia praktyczne

PWP1 - Zajęcia brzegowe - zapoznanie ze sprzętem i jego obsługą oraz nauka podstawowych węzłów
PWP2 - Nurkowanie z brzegu - sprawdzenie umiejętności z kilku sposobów nawigacji
PWP3 - Nurkowanie przy linie opustowej -poszukiwanie metodą okręgów, sektorową i labiryntową
PWP4 - Nurkowanie z jednostki pływającej -zlokalizowanie, założenie stanowiska i wydobycie poszukiwanego przedmiotu

Łącznie - 4 godziny szkolenia praktycznego


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat KP LOK/CMAS