ZAKRES SZKOLENIA :

Uczestnik kursu zdobywa podstawowe umiejętności do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych do głębokości 5m, pod opieką instruktora nurkowania.


NABYWANE UPRAWNIENIA:

Płetwonurek Młodzieżowy Stopień Srebrny LOK/CAS (PMS) może nurkować w wodach otwartych do głębokości 5m, pod opieką instruktora nurkowania.

Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat Płetwonurka Młodzieżowego Stopień Srebrny KP LOK/CMAS (PMS)


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

Wiek - minimum 10 lat
Posiadanie certyfikatu Płetwonurka Młodzieżowego Poziom Brązowy
Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"


WARIANTY SZKOLENIA

Kurs odbywa się na wodach otwartych do 5m
Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 1 kursant


PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne

PMST1 - Spotkanie organizacyjne
PMST2 - Opisuję moje nurkowanie:
- co robiłem dobrze a co źle
- co ciekawego widziałem dziś pod wodą
PMST3 - Poznaje coraz lepiej podwodny świat:
- rozpoznaję więcej gatunków roślin i zwierząt
- używam tabliczek do identyfikacji
PMST4 - Dodatkowe znaki nurkowe - znam je i wiem kiedy używać.

Łącznie - 2 godziny szkolenia teoretycznego

Zajęcia praktyczne

PMSP1 - Zajęcia powierzchniowe w sprzęcie ABC
PMSP2 - Nurkowanie zapoznawcze do 3m - wyważenie
PMSP3 - Nurkowania do głębokości 5 m max 1 na dzień realizujące określone cele i zadania

Łącznie - 2 godziny szkolenia praktycznego