ZAKRES SZKOLENIA :

Uczestnik kursu zdobywa podstawowe umiejętności do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych do głębokości 5m, pod opieką instruktora nurkowania.


NABYWANE UPRAWNIENIA:

Płetwonurek Młodzieżowy Stopień Brązowy LOK/CAS (PMB) może nurkować w wodach otwartych do głębokości 5m, pod opieką instruktora nurkowania.

Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat Płetwonurka Młodzieżowego Stopień Brązowy KP LOK/CMAS (PMB)


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

Wiek - minimum 8 lat
Podstawowa umiejętność pływania
Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"


WARIANTY SZKOLENIA

Kurs odbywa się na pływalni i wodach otwartych
Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 1 kursant


PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne

PMBT1 - Spotkanie organizacyjne
PMBT2 - Mój sprzęt nurkowy - jak go używać?
PMBT3 - Odkryj nurkowanie - moje nowe środowisko:
- czy to zwierzę czy roślina?
- czy to pływa czy nie?
- jaka to ryba, roślina?
- niebezpieczni mieszkańcy
PMBT4 - Porozumiewam się prostymi znakami nurkowymi

Łącznie - 2 godziny szkolenia teoretycznego

Zajęcia praktyczne

PMBP1 - Zajęcia powierzchniowe w sprzęcie ABC
PMBP2 - Nurkowanie zapoznawcze do głębokości 2m
PMBP3 - Nurkowania do głębokości 5 m max 1 na dzień realizujące określone cele i zadania

Łącznie - 2 godziny szkolenia praktycznego