ZAKRES SZKOLENIA:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości.

NABYWANE UPRAWNIENIA:

Płetwonurek LOK/CMAS** (P2) ma prawo:
nurkować do głębokości 30 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji).

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
międzynarodowy certyfikat LOK/CMAS** (P2)


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

 • Ukończone 15 lat
 • Posiadanie stopnia Płetwonurka KP LOK CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
 • Posiadanie specjalizacji nurkowań nocnych (NN) i nawigacji podwodnej (NP) KP LOK CMAS
 • Posiadanie dowolnej trzeciej specjalizacji nurkowej KP LOK CMAS
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"


WARIANTY SZKOLENIA

 • Kurs stacjonarny - 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych
 • Kurs weekendowy - 4 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych


PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne:

2T0 - Spotkanie organizacyjne
2T1 - Fizyka nurkowania
2T2 - Choroby i urazy nurkowe
2T3 - Sprzęt nurkowy
2T4 - Planowanie, bezpieczeństwo i technika nurkowania
2T5 - Ratownictwo i pierwsza pomoc w nurkowaniu
2T6 - Historia nurkowania
2TE - Egzamin

Łącznie - 7 godzin szkolenia teoretycznego

Zajęcia praktyczne :

2P1 - Sprawdzian kondycyjny
2P2 - Techniki wejścia do wody, sposoby zanurzania - ćwiczenia w sprzęcie podstawowym
2P3 - Ratownictwo nurkowe
2P4 - Doskonalenie pływalności
2P5 - Ćwiczenia bez maski
2P6 - Sprawdzian z nawigacji
2P7 - Nurkowanie nocne
2P8 - Ćwiczenia z użyciem bojki dekompresyjnej
2P9 - Wynurzenie bez płetw
2P10 - Wynurzenie na 1 AO z partnerem
2P11 - Symulacja awaryjnego wynurzenia po utracie powietrza
2P12 - Wydobycie nieprzytomnego nurka
2P13 - Nurkowanie w toni
2P14 - Nurkowanie głębokie z rozwiązywaniem zadań na tabliczce

Łącznie - 6 godzin szkolenia praktycznego


SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE:

Osoby, które ukończyły kurs Płetwonurka LOK/CMAS* (P2) zachęcamy do dalszego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania kolejnych stopni wyszkolenia.

 • Prowadzimy następujące kursy specjalistyczne:
 • Nawigacja Podwodna (NP)
 • Nurkowanie Nocne (NN)
 • Płetwonurek Nitroksowy (BNx)
 • Nurkowanie w Skafandrach Suchych (SS)
 • Poszukiwanie i wydobywanie (PW)


Ukończenie kursów : NN, NP, PW oraz trzech z kursów fakultatywnych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do szkolenia na stopień Płetwonurka LOK/CMAS*** (P3).